Untitled Document

1-Hayvan sağlığı ve gelişimi ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hizmet vermekteyiz. 2-Broyler ve yumurtacı tavukların yem rasyonlarının hazırlanması, Güvercin, Hindi, Ördek ve Süs Kuşlarının vb. bakımı, hastalıkları ve aşıları hakkında teknik bilgi vermekteyiz. >>

Untitled Document
Bilgi Bankası
Kuş Gribi Nedir? Eklenme:16-11-2006
 

Kuş gribi bulaşıcı bir hayvan hastalığıdır. Hastalığa sebep olan virüs sadece kuşları ve daha az olarak domuzları ve diğer hayvanları da enfekte eder. Bütün kanatlı hayvanlar enfeksiyon için risk altındadır. Özellikle hayvanların sıkı temas içinde yaşadığı kümes hayvancılığında... Virüs çok kolay olarak yayılabilmekte ve kısa süre içerisinde kümes hayvanları arasında salgına neden olabilmektedir.

Influenza Virüsünün Klasifikasyonu ve Antijenik yapısı:
Influenza virüsleri yapılarında ( Ribonükleik asit ) RNA kapsayan virüslerden Orthomyxo viridae familyası içinde yer alırlar.

Orthomyxoviridae familyasıda kendi içinde tip A, B, C olmak üzere üçe ayrılır:

Influenza tip A :

Influenza A virüsleri kanatlı hayvanları dışında, insan, domuz ve atlarda hastalığa neden olabilmektedir. Influenza A virüslerinden Hemaglutinin ( H1 vs.) ve Neuraminidase ( N1 vs. ) iki tip antijeninden yalnız H1, H2, H3 ve N1, N2 antijeni taşıyan virüsün alt tiplerinin insanda grip hastalığına ve salgınlarına neden olduğu bilinmektedir.

( H ) Harfi bu virüsün yüzeyini kaplayan koruyucu kılıfın dört proteininden biri olan ‘’ Hemaglütinin – HA ‘’ proteinini temsil eder.

Influenza tip B ve Influenza tip C virüsü olmak üzere gruplandırılırlar.

Influenza tip A virüsü,
Antigenic glycoproteins özelliklerine göre ikiye ayrılırlar:

Haemagglutinin(HA) HA’ nın görevi virüsün enfekte edeceği hücrenin yüzeyine bağlanmasını sağlamaktır. Bugüne kadar 15 farklı alt tipi ( H1 – H15 ) identifiye edilmiş bulunmaktadır. H1 Molekülü 1918 yılında Kuş Gribi virüsünün insana geçmesine yardımcı olmuş ve sadece akciğere tutunabilme özelliği kazanmıştır. Fakat H5 alt tipi oldukça tehlikeli olup geçirdiği mutasyonlar sonucu, Kuş Gribi virüsünün akciğer dışında insanın diğer doku hücreleri ne bağlanabilmesinin yolunu açmıştır

Neuraminidase(NA) Kuş Gribi Virüsünün yüzeyini örten dört proteinden ikincisidir. Bu protein Nöraminidaz enzimi olup 454 aminoasitten oluşmaktadır. Bu proteinin bugüne kadar dokuz alt tipi identifiye edilmiş bulunmaktadır ( N1 – N9 ). Bu proteinin görevi konak hücre içinde çoğalan virüslerin dışarı çıkmasını sağlayarak virüsün yayılmasını gerçekleştirmektedir. NA proteini de insan grip virüslerindeki NA’ ya yakın bir yapıya sahiptir.

Farklı canlı türlerinden izole edilen Influenza A subtypes ( alt tipler ) lerini şöyle sıralayabiliriz.

Haemagglutinin(HA) HA’ nın görevi virüsün enfekte edeceği hücrenin yüzeyine bağlanmasını sağlamaktır. Bugüne kadar 15 farklı alt tipi ( H1 – H15 ) identifiye edilmiş bulunmaktadır. H1 Molekülü 1918 yılında Kuş Gribi virüsünün insana geçmesine yardımcı olmuş ve sadece akciğere tutunabilme özelliği kazanmıştır. Fakat H5 alt tipi oldukça tehlikeli olup geçirdiği mutasyonlar sonucu, Kuş Gribi virüsünün akciğer dışında insanın diğer doku hücreleri ne bağlanabilmesinin yolunu açmıştır

Neuraminidase(NA) Kuş Gribi Virüsünün yüzeyini örten dört proteinden ikincisidir. Bu protein Nöraminidaz enzimi olup 454 aminoasitten oluşmaktadır. Bu proteinin bugüne kadar dokuz alt tipi identifiye edilmiş bulunmaktadır ( N1 – N9 ). Bu proteinin görevi konak hücre içinde çoğalan virüslerin dışarı çıkmasını sağlayarak virüsün yayılmasını gerçekleştirmektedir. NA proteini de insan grip virüslerindeki NA’ ya yakın bir yapıya sahiptir.

Farklı canlı türlerinden izole edilen Influenza A subtypes ( alt tipler ) lerini şöyle sıralayabiliriz.


Alt tip

İnsan

Domuz

At

Kanatlılar

H1

+

+


+

H2

++

H3

+

+

+

+

H4
+

H5

++

H6
+

H7

+


+

+

H8
+

H9

++

H10-15
+N antijen partikülü ile H partikülünün birleşmesi sonucunda virüs her bir alt tipi oluşturur. H partikülü antijenik özelliğine göre farklı alt tip ile her alt tipe bağlı farklı suşları oluşturabilmektedir


Örnek vermek gerekirse;


Alttip/Birleşmesi

Suşları/variants

Görüldüğü Canlı Türleri

H1N1

PR/8/34
SW1a/15/30

İnsan
Domuz

Kaynak: Avian Influenza Disease and Control Strategies –
 
Hayvan Sağlığında Etkili Çözüm; NURTAŞ İLAÇ
 
Untitled Document
Firmamız www.sakaryarehberim.com üyesidir